Các nghệ sĩ, CLB sẽ biểu diễn trong Gala online Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2020:

Các nghệ sĩ, CLB sẽ biểu diễn trong Gala online Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2020:  

Gala Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2020 sẽ lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến - Ảnh 2.

Ca sĩ Thu Minh

Gala Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2020 sẽ lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến - Ảnh 2.

Kỷ lục gia Thế giới - Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ-Quốc Nghiệp và gia đình

Gala Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2020 sẽ lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến - Ảnh 3.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn

Gala Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2020 sẽ lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến - Ảnh 4.

Quán quân Vietnam Idol 2016 Jenny Phương

Gala Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2020 sẽ lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến - Ảnh 5.

CLB võ thuật Việt Nhật

(danh sách các nghệ sĩ/người nổi tiếng tham gia Gala Mottainai 2020 sẽ tiếp tục được cập nhật)