Lan tỏa “Tinh thần và Văn hóa Mottainai”

Lan tỏa “Tinh thần và Văn hóa Mottainai”

Hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam & Nhật Bản

Hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam & Nhật Bản

Hoạt động hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông”

Hoạt động hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông”

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ
Ngài Yamada Takio
Ngài Yamada Takio
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ
Ngài Yamada Takio
Ngài Yamada Takio
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam
コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ
Ngài Yamada Takio
Ngài Yamada Takio
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Thành tích

Mottainai 2020 trao học bổng và quà tặng cho 100 trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông
Mottainai 2020 trao học bổng và quà tặng cho 100 trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông
DẤU ẤN MOTTAINAI
DẤU ẤN MOTTAINAI
Chương trình Mottainai 2019 hỗ trợ 70 em nhỏ bị ảnh hưởng bởi TNGT và hơn 250 trẻ mồ côi
Chương trình Mottainai 2019 hỗ trợ 70 em nhỏ bị ảnh hưởng bởi TNGT và hơn 250 trẻ mồ côi

Tin tức

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa thiện nguyện của chương trình Mottainai
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa thiện nguyện của chương trình Mottainai
Diễn viên Hồng Diễm: Hạnh phúc khi được góp sức lan tỏa thông điệp ý nghĩa của Mottainai 2020 20/11/2020 - 02:29 PM
Diễn viên Hồng Diễm: Hạnh phúc khi được góp sức lan tỏa thông điệp ý nghĩa của Mottainai 2020 20/11/2020 - 02:29 PM
Diễn viên - MC Bình Minh: Mottainai đã trở thành một tên gọi thân thương
Diễn viên - MC Bình Minh: Mottainai đã trở thành một tên gọi thân thương

Ban tổ chức