[Koma] là món đồ chơi truyền thống của Nhật Bản có từ hàng trăm năm trước tới nay. Hiện tại nó đã được kết hợp với chương trình giáo dục bắt buộc của Nhật, trẻ em mẫu giáo cũng có thể chơi được. Cùng với cách chơi đơn giản, Koma luôn ở trạng thái “chưa hoàn thiện”, luôn có ai đó, ở một nơi nào đó sáng tạo ra các kỹ thuật và cách chơi mới. Là món đồ chơi kỹ năng (skill toy) hấp dẫn hơn trò chơi điện tử, không biết đến nó thì thật là Mottainai!
Ngoài ra, [Con quay] của Việt Nam, từ xa xưa cũng là món đồ chơi truyền thống của trẻ em nhưng đến nay có rất ít người chơi, cứ như vậy thì con quay sẽ trở thành một món đồ chơi bị quên lãng mất. Thật là Mottainai!
Ngay lúc này, ở tại đây, bạn có muốn trở lại thời thơ ấu và kết nối với thế hệ tiếp theo không?