Mottainai Run – Đăng ký

Thông tin đăng ký Mottainai Run 2019 sẽ được cập nhật sau


Phương thức thanh toán: chuyển khoản ngân hàng. Thông tin tài khoản ngân hàng: ・Ngân hàng: TMCP Công Thương Việt Nam ・Số tài khoản: 111000024670 ・Chi nhánh: Thành phố Hà Nội ・Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam *Khi chuyển khoản xin vui lòng ghi rõ “Tham gia Mottainai 2018”.

Hotline hỗ trợ đăng ký và cấp mã số chạy: 0946.915.533