Sự kiện tổ chức tại trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú Celadon

●Ngày tổ chức: 12/12/2020 (Thứ 7)

●Địa chỉ: 30 Bờ Bao Tân Thắng, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

       Tầng 3 khu vực ẩm thực

●Thời gian tổ chức: 09h00 - 22h00

●Hoạt động chính: 

  -Kêu gọi ủng hộ chương trình

  -Trình chiếu buổi Gala Online Giáng Sinh Trao Yêu Thương - Nhận Hạnh Phúc (từ 19h00)

  -Bày bán sản phẩm nhỏ do các nhà đồng hành cung cấp gây quỹ từ thiện Mottainai

  -Acecook phát mỳ ăn liền