Giới thiệu Koma

[Koma] là món đồ chơi truyền thống của Nhật Bản có từ hàng trăm năm trước tới nay. Hiện tại nó đã được kết hợp…

Read More

Giới thiệu Koma

Giới thiệu Kendama

Trò chơi tung hứng truyền thống bằng gỗ rất phổ biến ở Nhật. Từ người già đến trẻ em ai cũng có thể chơi được.…

Read More

Giới thiệu Kendama